ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VIENO

(σε συνδυασμό με Terms of Use και Privacy Policy που ακολουθούν)

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΠΕΛΑΤΗ

(η επιχείρηση-πελάτης θα αποκαλείται για συντομία εφεξής ως: «Πελάτης»)

(Genji Business and Tech ΙΚΕ, θα αποκαλείται εφεξής Genji, είναι η δημιουργός, διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια εταιρία της εφαρμογής Vieno)

Η διαδικασία ενημέρωσης Πελάτη για το Vieno και τις υπηρεσίες του διεξάγεται με τους εξής τρόπους:

 • Επιτόπια επίσκεψη στο κατάστημα/επιχείρηση του Πελάτη από εξουσιοδοτημένο πωλητή-αντιπρόσωπο του Vieno ή συνεργάτες.

 • Ενέργειες B2B marketing από την ομάδα του Vieno  

2. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΛΑΤΗ στις υπηρεσίες του Vieno

2.1 Ο Πελάτης του Vieno σε πρώτο στάδιο εγγράφεται στην selfcare πλατφόρμα που βρίσκεται στον ιστότοπο www.vieno.biz, είτε μόνος του είτε μαζί με τον αντιπρόσωπο μας που το έχει επισκεφθεί, και εν συνεχεία διεκπεραιώνει μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας όλες του τις αγορές ή/και καταχωρήσεις και τη γενικότερη διαχείριση των υπηρεσιών Vieno. Με την έγγραφη του αποδέχεται το σύνολο των όρων χρήσης της υπηρεσίας και τις υποχρεώσεις που προέρχονται από αυτούς, καθώς και ότι τα στοιχεία τα οποία δηλώνει για επιχείρηση είναι ακριβή κι αληθή.

Συγκεκριμένα:

ΒΗΜΑ 1:  Ο Πελάτης επισκέπτεται την πλατφόρμα που βρίσκεται στον ιστότοπο www.vieno.biz

ΒΗΜΑ 2: Ο Πελάτης εγγράφεται, συμπληρώνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην φόρμα εγγραφής.

Σημειώνεται ότι ο Πελάτης  μπορεί να χρησιμοποιήσει και τον λογαριασμό της επιχείρησης του στην εφαρμογή “Foursquare” για να μεταφέρει αυτόματα ορισμένες από τις πληροφορίες της επιχείρησής του στο Vieno

2.2 Οι απαιτούμενες πληροφορίες για την επιτυχή εγγραφή στις υπηρεσίες του Vieno είναι οι εξής:  

α) Στοιχεία Εισόδου Επιχείρησης

Συγκεκριμένα απαιτείται να συμπληρωθούνε email και κωδικός πρόσβασης, με τα οποία θα γίνεται η είσοδος στην πλατφόρμα. Επίσης, ζητούνται στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου της επιχείρησης.

β) Γενικές Πληροφορίες Επιχείρησης Πελάτη

Συγκεκριμένα, απαιτούνται να συμπληρωθούν η εμπορική ονομασία της επιχείρησης, η διεύθυνση του καταστήματος της επιχείρησης και το τηλέφωνο επικοινωνίας, η διεύθυνση email, το προφίλ της επιχείρησης στο facebook, το ωράριο της επιχείρησης, τα είδη μουσικής που χρησιμοποιούνται στο κατάστημα για αναπαραγωγή καθώς και φωτογραφίες του χώρου της επιχείρησης.

 

3. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VIENO ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

3.1 Τιμολόγηση

Η τιμολόγηση της υπηρεσίας έχει ως εξής:

 • Η υπηρεσία διατίθεται δωρεάν.

 • Διατηρείται το δικαίωμα σε περίπτωση πρόσθετων χαρακτηριστικών από την πλευρά της υπηρεσίας, να υπάρξει τιμολόγηση μόνο μετά από συνεννόηση με την εκάστοτε επιχείρηση.

3.2 Πληρωμή

Η πληρωμή της υπηρεσίας γίνεται με δύο τρόπους.

 • Με πιστωτική/χρεωστική κάρτα και με αυτόματο τρόπο κάθε μήνα ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης της συνδρομής. 

 • Με κατάθεση σε τράπεζα  

Το τιμολόγιο αποστέλλεται ηλεκτρονικά, κατά την έκδοση του, στον πελάτη στο σχετικό email που έχει δηλώσει και είναι ευθύνη του να ελέγχει το άνωθεν email για την παραλαβή των τιμολογίων του. Η Genji δεν φέρνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει δει τα τιμολόγια του και δημιουργηθεί λογιστικό πρόβλημα στην επιχείρηση του, εφόσον αποδεδειγμένα έχει παραληφθεί το email και το τιμολόγιο σε σωστή ημερομηνία. Το τιμολόγιο μπορεί να αποσταλεί και σε έντυπη μορφή μόνο μετά από συνεννόηση και απαίτηση του πελάτη. Η πληρωμή πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έκδοση και κοινοποίηση του τιμολόγιου στον Πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, ο λογαριασμός του Πελάτη στην πλατφόρμα και την εφαρμογή θα παγώνει και ο Πελάτης δεν θα μπορεί να κάνει καμία ενέργεια μέχρι να διευθετηθεί η πληρωμή.

Επιστροφές πληρωμών και πιστώσεις δεν γίνονται παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, ανά περίπτωση και αφού αποδειχθεί η ορθότητα της περίπτωσης, και κατόπιν συγκεκριμένης συνεννόησης μεταξύ του Vieno και του Πελάτη.

Στοιχεία καρτών δεν αποθηκεύονται ούτε χρησιμοποιούνται από το Vieno αλλά από την υπηρεσία Braintree, η οποία χρησιμοποιείται για να φέρνει εις πέρας όλες τις διαδικασίες σχετικές με πληρωμές μέσω καρτών, και ισχύουν όλοι οι σχετικοί όροι χρήσεις, ασφάλειας και Privacy Policy της Braintree (https://www.braintreepayments.com/legal) και η Genji δεν φέρει καμία ευθύνη περί αυτών.

ΒHMA 4: Ο Πελάτης πρώτα επιλέγει τις διαθέσιμες προσφορές που θέλει να έχει σε απλά και branded vienos (βλ. Terms of Use παρακάτω στοέγγραφο). Στα branded vieno πρέπει να επιλέξει ποια προίοντα είναι διαθέσιμα στην επιχείρηση του και την τιμή τους από τον τιμοκατάλογο του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στον κατάλογο τους, δεν είναι υποχρεωμένος να τα προσθέσει αλλά απλά να θέσει την ενδεικτική τιμή που θα τα κοστολογούσε. Στο απλό vieno θα υπάρχει ένα εύρος τιμών, που υπολογίζεται σε συνάρτηση με την τιμή του branded vieno που έχει θέσει νωρίτερα, με ελάχιστη αξία τα 5€ από το οποίο επιλέγει την μέγιστη τιμή ενός δωρεάν προίοντος που επιθυμεί να δίνει. Στην επόμενη σελίδα πρέπει να επιλέξει τις ημέρες που θα δίνει vienos και τον αριθμό αυτών για κάθε ημέρα. Ο αριθμός είναι αθροιστικός για το σύνολο των προσφορών vienos, branded και απλά, κι εξαρτάται από την επιλογή των χρηστών για το τι θα εξαργυρωθεί τελικά. Ο Πελάτης διαλέγει στην «Εβδομάδα Πρότυπο» τις ημέρες που θέλει να διαμοιράσει τα vienos.  Αναλυτικά, ο πελάτης δύναται να επιλέξει:

 • Πόσα vienos θέλει να διαμοιράσει την εκάστοτε την ημέρα της εβδομάδας.  (πχ. Τις Δευτέρες θέλει να δώσει 5) 

 • Έαν ο Πελάτης έχει την δυνατότητα, μετά από σχετική συνεννόηση με το Vieno, τότε μπορεί να επιλέξει και να φιλτράρει τους χρήστες στους οποίους θέλουν να είναι ορατά και διαθέσιμα τα vienos που προσφέρει, βάσει ηλικίας ή/και φύλου. (π.χ. γυναίκες 20-25, άντρες 25-35). Η ελάχιστη ηλικία που μπορεί να τεθεί είναι τα 18.  

 • Η προσφορά vienos είναι θέμα διαθεσιμότητας και εξαρτάται από τα συνεργαζόμενα σημείο.

ΒΗΜΑ 5: Όταν οι χρήστες επισκέπτονται την επιχείρηση για να εξαργυρώσουν το vieno τους, ο χρήστης υποχρεούται να επιδείξει στο προσωπικό του καταστήματος του Πελάτη κατά την παραγγελία, έγκυρο και πρωτότυπο κουπόνι vieno στο κινητό του. To κουπόνι διαφέρει ανάλογα με το αν είναι απλό ή branded vieno. Τη στιγμή εμφάνισης του κουπονιού, το προσωπικό αφού ελέγξει ότι πρόκειται για σωστό και ενεργό κουπόνι, πατάει το κουμπί «Εξαργύρωση» στο κινητό του χρήστη καθώς και στο επακόλουθο μήνυμα επιβεβαίωσης που θα εμφανιστεί και προχωράει στο να φέρει στον χρήστη το ποτό που επιθυμεί. (βλ. και Terms of Use που ακολουθούν για αναλυτικές λεπτομέρειες).

3.3 Στοιχεία Εγκυρότητας Κουπονιού Vieno

Το κουπόνι εξαργύρωσης vieno φέρει τα εξής στοιχεία που επικυρώνουν την εγκυρότητα και πρωτοτυπία του:

 • Όνομα της συμμετέχουσας επιχείρησης του Πελάτη και μέγιστη τιμή του vieno που διαθέτει εκείνη την ημέρα. Στην περίπτωση των branded vienos αναγράφεται το συγκεκριμένο προϊόν που αντιστοιχεί.

 • Ημερομηνία και ώρα, μέχρι την οποία ισχύει η εξαργύρωση του κουπονιού. 

 • Εναλλαγή χρωματισμών στο κουμπί «Εξαργύρωση», μέχρι αυτό να πατηθεί από το προσωπικό.

 • Τη στιγμή που θα πατηθεί το κουμπί «Εξαργύρωση», εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης για την εξαργύρωση που και αυτί πρέπει να πατηθεί.

 • Μετά την εξαργύρωση και στην οθόνη που ακολουθεί βρίσκεται και μοναδικός κωδικός για κάθε vieno, ο οποίος αντιστοιχεί σε κάθε επιχείρηση και τον οποίο αυτή η επιχείρηση μπορεί εφόσον επιθυμεί να ελέγξει στον λογαριασμό του στην self-care πλατφόρμα www.vieno.biz .  

 

4. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Vieno  

 1. Αν ο χρήστης επιθυμεί να εξαργυρώσει απλό κουπόνι vieno μικρότερης αξίας από το ποτό που θέλει να παραγγείλει (π.χ.  το vieno έχει μέγιστη αξία 5€ και το ποτό που επιθυμεί ο χρήστης έχει αξία 7€), ο χρήστης είναι υποχρεωμένος μα πληρώσει την διαφορά της αξίας μεταξύ της μεγίστης αξίας του κουπονιού vieno και του ποτού που επιθυμεί (στο παράδειγμα μας δηλαδή τα 2€).  Στην αντίστροφη περίπτωση κατά την οποία το κουπόνι vieno είναι μεγαλύτερης αξίας από την αξία του ποτού που επιθυμεί (π.χ. ένα vieno που έχει μέγιστη αξία 5€ και το ποτό που επιθυμεί αξίζει 4€), η επιχείρηση του Πελάτη της υπηρεσίας Vieno ΔΕΝ  επιστρέφει στον χρήστη την οικονομική διαφορά (που στο παράδειγμα μας θα ήταν 1€). 

Τα παραπάνω ΔΕΝ ισχύουν στην περίπτωση των branded vieno τα οποία αντιστοιχούν και σε συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία.

 1. Στην περίπτωση που ο χρήστης κρατήσει ένα vieno σε μια επιχείρηση του Πελάτη αλλά τελικά για οποιονδήποτε λόγο δεν την επισκεφτεί μέχρι τις 07.00 της επόμενης ημέρας για να εξαργυρώσει το vieno του, τότε το Vieno αυτόματα ακυρώνεται από την πλευρά του. Κάθε vieno είναι ενεργό για διάστημα 24 ωρών και συγκεκριμένα από τις 07.00 της μίας ημέρας μέχρι 07.00 της επόμενης .  

 2. Κράτηση vieno από πλευράς του χρήστη δεν σημαίνει και κράτηση θέσης ή τραπεζιού κ.ο.κ. στην επιχείρηση του Πελάτη.   

 3. Η εταιρεία Genji Business and Tech ΙΚΕ δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο χρήστης επισκεφθεί κάποια επιχείρηση εκτός των ωραρίων λειτουργίας της.  

 4. Η επιχείρηση-πελάτης δεν φέρει το δικαίωμα να μην εξυπηρετήσει κάποιον χρήστη που έχει κερδίσει και τους παρουσιάσει έγκυρο vieno, παρά μόνο σε περιπτώσεις που αφορούν συμμόρφωση με την αντίστοιχη νομοθεσία περί άρνησης εξυπηρέτησης και στις οποίες η εταιρεία Genji Business and Tech ΙΚΕ δεν φέρει καμία ευθύνη.   

 5. Η υπηρεσία Vieno λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα, τεχνολογικά και μη, και αποκλείει και δεν επιτρέπει σε χρήστες κάτω τις νόμιμης ηλικίας για κατανάλωση αλκοόλ να εγγραφούν σε αυτήν. Οι χρήστες δηλώνουν υπεύθυνα ότι γνωρίζουν τα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης αλκοόλ στη χώρα διαμονής τους. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, η Genji και κάθε συνεργαζόμενη με αυτήν εταιρεία, δεν φέρουν καμία ευθύνη και ο χρήστης αυτόματα θεωρείται ότι είναι σε παραβίαση των Όρων Χρήσης της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που χρήστης κάτω των νομίμων ορίων ηλικίας παρουσιάσει σε πελάτη-επιχείρηση κουπόνι vieno και ζητήσει να εξυπηρετηθεί η επιχείρηση δεν μπορεί να το επιτρέψει, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία, και πρέπει να μας ενημερώσει άμεσα για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σχετικά με τον συγκεκριμένο χρήστη.

 6. Η εταιρεία Genji Business and Tech ΙΚΕ αναφέρει ρητά στους χρήστες και στους πελάτες, ότι ένα Vieno δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με καφέ, τσάι, σοκολάτα και είδη φαγητού. 

 7. Ο χρήστης δεν μπορεί να εξαργυρώσει το vieno με κάποιο προίον για «εξω», σε «πακέτο», «to go». Η επιχείρηση/πελάτης δικαιούται να μην τον εξυπηρετήσει σε τέτοια περίπτωση αν επιμένει. Το vieno εξαργυρώνεται μόνο με προιόν προς χρήση/κατανάλωση εντός της επιχείρησης.

 8. Σε περίπτωση που χρήστης αποδεδειγμένα επιδείξει μη έγκυρο και μη πρωτότυπο κουπόνι Vieno, η επιχείρηση του πελάτη έχει το δικαίωμα και απαιτείται να μην το εξυπηρετήσει και να μας ενημερώσει άμεσα σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες του συμβάντος. 

 9. Η εταιρεία Genji Business and Tech ΙΚΕ δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρεούται να παρακολουθεί αν και τι είδους απόδειξη ή νόμιμα τιμολόγια ή οποιοδήποτε άλλο εκ του νόμου προβλεπόμενο παραστατικό εκδίδονται για το δωρεάν προϊόν του χρήστη που θα εξαργυρωθεί από ένα Vieno.  

 10. Η εταιρεία Genji Business and Tech ΙΚΕ δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε επικοινωνία, διαδικασία, δίνεξεη ή συναλλαγή μεταξύ χρηστών κι επιχειρήσεων.

 11. H Brown- Forman ή κάποια από τις θυγατρικές καθώς και οποιαδήποτε συνεργαζόμενη εταιρεία με την Genji, με παρουσία στην πλατφόρμα και εφαρμογή, σχετικά με τα branded vienos ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση δήλωσης παραπόνων ή καταγγελίας από χρήστες της εφαρμογής

 12. Περισσότερες και αναλυτικές λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στα Terms of Use και Privacy Policy

 

 

END USER LICENCE AGREEMENT FOR VIENO MOBILE APPLICATION

TERMS OF USE

August 2017

 1. INTRODUCTION

This End User License Agreement (“Agreement”) sets forth the legally binding terms of use and conditions (“Terms of Use”) governing a) each User’s (as defined below) use of Vieno mobile application downloaded or otherwise acquired by you (the “App” or “Application”) that is designed to operate on any device you own or control which runs any iOS 7 and newer, Android 4.0 and newer mobile operating system (“Device”) and b) each User’s use of, without limitation, any other software, services, features, content, websites (or other linked pages) or applications (including without limitation mobile and web applications) offered, from time to time, by Vieno in connection with the App (collectively the “Service(s)”).

By using this App, you agree to be bound by the terms and conditions of this Agreement. You acknowledge that this Agreement is entered into by and between you and Genji Business and Tech PC (“Genji”), a Greek corporation which details can be found in www.vieno.co and/or www.vieno.biz, creator, owner, operator and licensor of the App ( “Vieno”), and not with any third party Device platform or associated service provider or telecommunications carrier or the third party from whom you are downloading this App or any of their affiliates (each, a “Service Provider”, collectively, “Service Providers”). You also acknowledge that Service Providers have no obligation hereunder to furnish any maintenance and support services with respect to the App.

Your use of the App is subject to the present Terms of Use including Vieno’s Privacy Policy (http://www.Vieno.co/privacypolicy). You must also comply with the usage rules established by any Service Providers that apply to your Device ("Usage Rules"). Such Usage Rules are incorporated herein by reference. It is your responsibility to determine what Usage Rules apply to your use of the App, as they may be applicable to you depending on (i) your Device, (ii) the method by which you downloaded or otherwise acquired the App, and (iii) the third party from whom you downloaded or otherwise acquired the App. Any third party Device platform or the third party from whom you are downloading this App may make it a condition of their agreements with you, that the App made available through such distribution service, be downloaded, installed and used only on certain proprietary handheld software platforms operating on a Device. PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS OF USE CAREFULLY BEFORE USING THE APP OFFERED BY VIENO. BY USING THE APP AND THE SERVICES IN ANY MANNER, YOU AGREE TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT WANT TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT DO NOT USE THE APP OR ANY OF ITS SERVICE(S) OR ANY OTHER SERVICE(S) PROVIDED BY VIENO RELATED TO THE APP.

BY AGREEING TO THESE TERMS OF USE YOU ALSO REPRESENT THAT YOU ARE OF THE APPROPRIATE LEGAL AGE TO ENTER INTO SUCH AN AGREEMENT (PLUS EIGHTEEN YEARS OLD) AND THAT YOU HAVE READ, UNDERSTOOD AND IRREVOCABLY AGREE WITH. IF YOU DO NOT WISH TO ACCEPT THIS AGREEMENT, DO NOT USE THE APP.

Genji Business and Tech PC reserves the right to update, revise, supplement and otherwise modify this Agreement from time to time. Any such changes to this Agreement will be effective immediately for new Users and thirty (30) days after notification (including by posting a notice on the applicable Vieno website) for current Users. Registered Users are encouraged to review this Agreement periodically for changes. If you do not wish to accept any change, please uninstall and discontinue using the App. Your continued use of the App following the thirty (30) day notice period constitutes your acceptance of those changes.

 1. TERMS OF USE

 1. INTERPRETATION- DEFINITIONS

  1. The definitions and rules of interpretation in this clause apply in the Terms of Use.

User’s Facebook Account Data: Data that Vieno gets from the User’s Facebook account when first used by the User.

User’s Data: Any data, personal or not, from the User that Vieno gets through the usage of the App in accordance with these Use of Terms and Privacy Policy.

Services: Services provided by Vieno to Users with reference to the App.

vieno: Is the digital coupon for the free product/service that the User is entitled to redeem by a Business Partner.

branded vieno: Is the digital coupon for the free specific product/service or brand product as it is advertised and showcased in the app, that the User is entitled to redeem by a Business Partner.

User: means any person that downloads and can use the App and the Services, either for himself or on behalf of a third party.

Active User: The user that uses the App and takes part in the procedure to book and/or validate a vieno

Business Partner: Any business that has created an account with Vieno and been registered to the Services to provide vienos to Users who are entitled to them according to this present Terms and Conditions of Use.

Business’ Profile: Is the Profile of the Business that appears on the App and contains all details in relation to its location, rating and all policies in relation to a Vieno redeem.

  1. Clause, schedule and paragraphs headings shall not affect the interpretation of the Terms of Use.

  2. Words in the singular shall include the plural and vica versa.

  3. A reference to one gender shall include a reference to the other genders.

  4. A reference to a statutory provision or statute is a reference to it as it is in force for the time being, taking account of any amendment, extension, or re-enactment and includes any subordinate legislation for the time being in force made under it.

  5. Reference to clauses and schedules are to the clauses and schedules of the Terms of Use; references to paragraphs are to paragraphs of the relevant schedule of the Terms of Use.

  6. Where applicable in this Agreement any reference to User shall also include the Authorized User.

 1. SERVICES

  1. STEPS/PROCEDURE FOR GETTING A VIENO

   1. User downloads and installs the Application for free, from Apple App Store or Google Play, depending on his smart phone/mobile device. By downloading the Application, he accepts the present Terms of Use and he verifies that he is older than at least 18 years old. App users declare responsibly that they are aware of the permissible limits of alcohol consumption in their country of residence. If the declare false information and are under age, they are immediately in breach of these terms and therefore will be deleted and Vieno or any affiliates bear no responsibility what so ever.

   2. When first used, User is asked to connect and log in with his Facebook account or create a profile with a unique username and email. During that process Vieno collects User’s Facebook account data and/or any other data that the User provides.

   3. The User can search through the Business Partners and see their Profile (whether it is active or inactive), in a map or list view and when he finds one that he desires to visit and has available vienos, chooses the type of vieno offer, branded or not, that he wants and then taps the “I want it” button on the Business Partners profile. The Business Partners that appear “active” (have available vienos) at the User, will be those that have set demographics that coincide with the demographics of the User. E.g. a male user of 25 years old, will see active a Business that at that moment has available vienos for males aged between 20 and 30 but he will see inactive a Business that has available vienos for females aged between 20 and 30. To each User, despite of its demographics, there will be shown as active all the Business Partners that had not set any demographics restrictions (filters) for the Users. The Users can see and search the Businesses both on a map and in the form of a list.

When the User books a vieno, he warrants that has read and accepted the said Business Partner’s Policy and has the right to redeem a Vieno at the specific Business, of the indicated maximum value, on the same day and until 07.00 α.m of the following day (or until the time that the specific Business closes). The “Booking” of a vieno by no way means that there is a reservation of a seat, table or any other space in the business and Vieno bears no responsibility if a User is not served by a Business due to lack of space, seats, tables, capacity or any other reasons.

The User visits the specific Business that he has “booked” a vieno, on the same day and until 07.00 a.m of the following day (or until the time that the specific business closes) and “redeems” his vieno. The User is obligated to show, to a member of the personnel of the Business Partners, his vieno coupon on his mobile device before or at the time of his order and NOT after ordering. Then the member of the personnel of the Business Partners has to tap the Redemption button on the User’s mobile device as well as the subsequent confirmation message and then proceed into giving the User the vieno that the User desires. There are indications and meters that the Business Partner can check for the validity of the vieno coupon both at the user’s mobile and/or in the B2B platform. The services ONLY apply to relevant products that the Business are selling and can only be consumed in the premises of the business or under the supervision of the Business Partner. Thus, a user can redeem its vieno with the equivalent product or service and can ONLY consume/use it in the business and NOT take it “to go” or delivered.

It is thereby acknowledged and agreed that If the User wants to redeem a vieno coupon of lesser value from the product/service that we wants to order (e.g. the vieno has a maximum value of 5€ and the product/service the User desires has a value of 7€), the User is obligated to pay the difference of the value between the vieno coupon and the product/service that the User desires (in the example that is 2€). In the reverse occasion, where the vieno coupon has a higher value than the product/service that the User desires (e.g. a Vieno that has a max value of 5€ and the product/service has a value of 4€), the Business does not give back to the User the financial difference (in the example that would be 1€).

The above DOES NOT apply to all and any branded vieno which is only redeemed with the specific product that it corresponds to.

l.2 LIMITATIONS

   1. In the case that a User makes a vieno reservation at a business but does not visit it until 07.00 of the following day to redeem it, then the vieno is automatically canceled from the part of the User and is returned to the Business Partners. Each vieno is valid within a 24-hour period, from 07.00 of one day to 07.00 of the next day.

   2. The Business Partners has the right to refuse service to a user that has a vieno, only in accordance to the applicable legislation about denial of service to customers.

   3. Vieno takes all technological and/or not measures to not let users that are not of legal age to be able and does not let them to signup to the app. App users declare responsibly that they are aware of the permissible limits of alcohol consumption in their country of residence. In case someone declares and gives false information, Vieno and any and all affiliated companies bear no responsibility whatsoever and the users is automatically considered to be in violation of the Terms of Use of the service. In case that an underage user shows a vieno coupon to a client and asks to be serviced, the client has to deny service as per local law and Vieno should be notified to take action and measures for that user’s profile

   4. A vieno cannot be redeemed with any product/service that the Business Partner does not offer or specify in the App, unless the Business Partners decides otherwise at the redemption of the vieno and at the Business Partner’s discretion.

   5. Vieno’s offer is subject to availability and it depends solely on trade business partners

   6. Vieno bears no responsibility and is not obligated to track if businesses issue a receipt and of what kind for the vieno that a User will redeem its Vieno coupon for, in the case that it is required by law.

 1. USE OF THE SERVICES

  1. Vieno App is designed to provide to Users a chance to have a vieno every day in their region, if there are so available.

  2. Use of the Service(s), requires that User has (a) priory downloaded the App available through the Apple App Store, Google Play Store or other source to his smart-phone, device and (b) has accepted the Terms of Use.

  3. The following shall apply to any use of the Service in connection with the Application:

   1. Both User and Vieno acknowledge that this Agreement is concluded between the User and Vieno only; and not with Apple or Google, and that Apple or Google is not responsible for the Application or the Content;

   2. User acknowledges and agrees that Service Providers are third party beneficiaries of these terms and upon User’s acceptance of the terms of this Agreement, Service Providers will have the right (and are deemed to have accepted the right) to enforce these terms against User as a third party beneficiary thereof.

   3. The Use of the Application is licensed to User on a limited, non-exclusive, non-transferrable, non-sub licensable basis. The Application is solely to be used in connection with the Service for User’s private, personal, non-commercial use, subject to all the terms and conditions of this Agreement as they are applicable to the Service;

   4. This Agreement does not give User any rights to any updates or upgrades to the App or to any maintenance releases, patches, fixes, extensions or enhancements (collectively, “Updates”) to the App developed by Genji or its suppliers or licensors at any time in the future. Except as required under applicable law, this license does not entitle User to receive any maintenance or support services with respect to the App. 

   5. The license is effective for an indefinite period of time, until Vieno terminates it as per this Agreement.

   6. User will only use the Application in connection with an Apple or Android device that he/she own or control;

   7. User cannot and will not create multiple accounts on any Android or Apples device. The app will not permit so and in case that multiple accounts exist or are created, Vieno reserves the right to delete and/or ban those multiple accounts without any prior notification to the user.

   8. User acknowledges and agrees that Apple/Google has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the Application;

   9. User acknowledges and agrees that Vieno and not Apple or Google, is responsible for addressing any claims he/she or any third party may have in relation to the Application;

   10. User acknowledges and agrees that in the event of any third party claim that the Application, or User’s possession and use of the Application, infringes upon that third party’s intellectual property rights, Vieno and not Apple or Google, will be responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such infringement claim;

   11. Both User and Vieno acknowledge and agree that Apple/Google and Apple’s/Google’s subsidiaries are third party beneficiaries of this Agreement, and that upon User’s acceptance of this Agreement, Apple/Google will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce this Agreement against him/her you as the third party beneficiary hereof.

  4. In cases the User disagrees with the Terms of Use or any of the term herein, should not use the Application and the Service in any way. Any use of the Service by the User implies that the User has irrevocably accepted the Terms of Use and he/she abides and accepts them every time he/she is using the Services.

  5. Vieno reserves the right, in its sole discretion, to modify or replace all or any part of the Terms of Use (including, without limitation, pricing and payment terms), or change, suspend, or discontinue all or any part of the Service at any time by posting a notice on the Site or by sending User an email. Any such change – amendment will be valid from the date it is posted on the site. It is User’s responsibility to check the Terms of Use periodically for changes. User’s continued use of the Service following the posting of any changes to the Terms of Use constitutes acceptance of those changes.

  6. Subject to User’s acceptance of the Terms of Use, Vieno will provide the services to the User namely access to App and all software, data, text, images, sounds, video and content made available through the App.

  7. User acknowledges that Vieno may charge a fee for existing features of the Services or future Services (e.g. Additional Services) if those features and/or Additional Services are advertised on the Site as available for purchase (the “Paid Services”) and such fees will be charged in accordance with a relevant clause to be added to this Agreement.

  8. User shall not, and shall not permit the Authorized Users, to access, store, distribute or transmit any Viruses, or any material during the course of his/her/their use of the Services that: (i)are unlawful, harmful, threatening, defamatory, obscene, infringing, harassing or racially or ethnically offensive; (ii) facilitate illegal activity; (iii) depict sexually explicit images; (iv) promote unlawful violence; (v) are discriminatory based on race, gender, color, religious belief, sexual orientation, disability, or any other illegal activity; or (vi) cause damage or injury to any person or property.

  9. User shall not, and shall not permit the Authorized Users, except as may be allowed by any applicable law which is incapable of exclusion by agreement between the parties and except to the extent expressly permitted under the Terms of Use, to:

   1. attempt to copy, modify, duplicate, create derivative works from, frame, mirror, republish, download, display, transmit, or distribute all or any portion of the Software in any form or media or by any means; or

   2. attempt to reverse compile, disassemble, reverse engineer or otherwise reduce to human-perceivable form all or any part of the Software; or

   3. access all or any part of the Services in order to build a product or service which competes with the Services; or

   4. use the Services to provide services to third parties, except where explicitly indicated herein or on the Site; or

   5. license, sell, rent, lease, transfer, assign, distribute, display, disclose, or otherwise commercially exploit, or otherwise make the Services available to any third party except himself or the Authorised User, or

   6. attempt to obtain, or assist third parties in obtaining, access to the Services and/or Data, other than as provided herein.

  10. User shall use all reasonable endeavors to prevent any unauthorized access to, or use of, the Services and, in the event of any such unauthorized access or use, promptly notify Vieno.

  11. By way of example, and not as a limitation, Users and/or Authorized Users shall not:

   1. Use the Services for any other reason but those provided herein;

   2. Transmit any virus in the Software;

   3. Upload any unethical Content and/ or any illegal, defamatory or any threatening data and content.

   4. Use the Services in such a way that may put in danger Vieno and/or its Associates interests and reputation.

   5. Use the Services in such a way that may prevent the Use of the Service form other Users.

   6. Take any action that: (i) would constitute a violation of any applicable law, rule or regulation; (ii) infringes on any intellectual property or other right of any other person or entity; (iii) is threatening, abusive, harassing, defamatory, libelous, deceptive, fraudulent, invasive of another's privacy, tortuous, obscene, offensive, or profane; or (iv) impersonates any person or entity.

  12. As a condition of use, User shall not use the Service for any purpose that is prohibited by the Terms of Use or other rules or policies implemented by Vieno from time to time. The Service (including, without limitation, any Content) is provided only for personal, non-commercial use. Additionally User shall not (directly or indirectly): (i) take any action that imposes or may impose an unreasonable or disproportionately large load on Vieno’s (or its third party providers’) infrastructure; (ii) interfere or attempt to interfere with the proper working of the Service or any activities conducted on the Service; (iii) bypass any measures Vieno may use to prevent or restrict access to the Service (or parts thereof); (iv) decipher, decompile, disassemble, reverse engineer or otherwise attempt to derive any source code or underlying ideas or algorithms of any part of the Service, except to the limited extent applicable laws specifically prohibit such restriction; (v) modify, translate, or otherwise create derivative works of any part of the Service; or (vi) copy, rent, lease, distribute, or otherwise transfer any or all of the rights that he/she receive hereunder.

  13. Any Data provided to Vieno (uploaded in the Application) by the User during the course of his use of the Services, shall be accurate, complete and updated. User is solely responsible for the activity that occurs on his/her account and for maintaining the security of the Application and any information User inputs to the Application. User shall not use or access another user’s account without such other user’s express permission. User will immediately notify Vieno in writing of any unauthorized use of his/her account, or any other account-related security breach of which he is aware. The Service is available only to individuals who are adults, 18 years and older.

  14. Use of Information: If User creates, transmits, submits, displays or otherwise makes available information (including, without limitation, information he has made available while using the Service), he may provide only information that he owns or has the right to use. When User provides access to any such information through the Service, he gives Vieno a license to fully use and exploit that information in connection with providing the Service. However, Vieno may only use the information User provides as permitted by the Vieno’s Privacy Policy, and applicable law. User must review Vieno’s Privacy Policy for more information regarding how Vieno uses and discloses his/her personal information. Vieno’s Privacy Policy is hereby incorporated into these Terms of Use by this reference.

  15. ALCOHOL ADVERTISIMENT: Vieno can and may advertise and/or promote alcoholic drinks through collaborations with third parties; it does not engages in the sale of any drink. The Service is not intended to be an advertisement for alcoholic and non-alcoholic drinks. Vieno can and may also promote or advertise any of its Clients and or their business, products and or services. All of the above is and/or will be visible and addressed only to users that are eligible and legally able to view or interact with such advertisements or promotions. Thus, the age of the user is information that Vieno collects and uses for that purpose also, and is provided by the user and considered as binding from his behalf and by his own declaration and is the user’s sole responsibility. Vieno bears no responsibility about the validity and truth of that information. Vieno does not promote in any way alcohol consumption or drinking. Always enjoy responsibly.

  16. User is solely responsible for any decisions or actions he takes based on the information and materials available through the Service. Reliance on any information provided by Vieno or in connection with the Service is solely at User’s own risk.

  17. Brown-Forman or any of its affiliates is not responsible in case of any statement of complaint or denunciation from application use.

 1. VIENO’S RIGHTS AND OBLIGATIONS

  1. Vieno reserves the right to remove any Content from the Service at any time, for any reason (including, but not limited to, upon receipt of claims or allegations from third parties or authorities relating to such Content, or if Vieno is concerned that User may have violated the Terms of Use, or for no reason at all.

  2. Vieno may provide links to, or contact information for, third party sites or services. Vieno is not responsible for, and does not endorse, any third-party content, sites, or services including, without limitation, any club, bar, restaurant, drink, location, products, tests, procedures, services, opinions, or web sites accessed or mentioned on the Service.

  3. Vieno also may enter into business arrangements with third-parties, including Sponsors, which will allow Users to share their personal data with them. Whether to share Users’ personal data with these third-parties will be up to the User. By properly following instructions provided by Vieno and these third-parties, Users will be able to decide whether to share a personal data with these third-parties.

  4. Vieno will use its reasonable endeavors to publish on the Site or notify the User about any planned downtime of the Services, and will use reasonable endeavors to contact the User directly via email to warn him/her prior to suspension or termination of his/her account on the Site.

  5. The website may include links to other sites on the Internet that are owned and operated by online merchants and other third parties. User acknowledges that Vieno is not responsible for the availability of, or the content located on or through, any third-party site. User should contact the site administrator or webmaster for those third-party sites if he/she has any concerns regarding such links or the content located on such sites. Use of those third-party sites is subject to the terms of use and privacy policies of each site, and Vieno is not responsible therein.

  6. Termination: Vieno may terminate User’s access to all or any part of the Service, with or without warning upon its sole discretion and at any time, if he/she fails to comply with these Terms of Use, or Vieno believes that he/she is breaching any of the Terms of Use or has committed any crime related to the Use of the Application and the Services. Upon such Termination User shall have no right to damages since he/she acknowledges and accepts that Vieno uses mainly automatic means to discover any such breach and non-compliance with the Terms, which are either based on software or third parties allegations.

  7. Termination of the Services may result in the forfeiture and destruction of all information associated with User’s membership and will immediately terminate his/her ability to use the Service in any way. If User wishes to terminate his/her account, he/she may do so by ceasing use the Services (if applicable), and deleting the Application. All provisions of the Terms of Use, which by their nature should survive termination, shall survive termination, including, without limitation, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

  8. Additionally Vieno reserves the right to disrupt or stop temporarily the operation and function of the Application and the Services for technical reasons (upgrading etc.). Is such disruption lasts more than a reasonable period of time; Vieno will notify Users about such disruption with a relevant announcement on the website.

 1. USERS RIGHTS AND OBLIGATIONS

  1. User warrants, represents and irrevocably accepts that:

   1. He is older than eighteen years old or any and all legal ages for alcohol consumption, depending on the country.

   2. The use of the Service is solely at his/her own risk and that he is the sole responsible for any action and/or omission during the use of the Application and the Service.

   3. The transmission of data is subject to technical limitations and delays possible attributes to the use of Telecommunication Services and related technology.

   4. Any time the Authorized Users are accessing the Services, they have the right and authority to do so.

   5. By accepting the Terms of Use, he/she and the Authorized User has the right to use the Services and they are bound by the present terms of Use.

   6. He is the sole responsible for the accuracy of the User’s Data and any Content or other data provided by him/her, and the secure storage of the data.

  2. Users must:

   1. Notify Vieno at no delay at info@vieno.biz of any action and/ or omission that he/she considers to be violation of the Terms of Use of any User/ Authorised User and/or any third Party.

   2. To proceed with any updates in relation to technology used for the operation of the Services.

   3. Users represent and irrevocably declare that they have read and understood the Terms of Use (including the Privacy Policy) and that the Authorized User is aware of the Terms and their obligations during their use of the Services.

 1. INDEMNIFICATION

User shall defend, indemnify, and hold harmless Vieno (the so called “Indemnified Party”), its affiliates and each of its, and its affiliates employees, officers, contractors, directors, agents, suppliers and representatives from all third party liabilities, losses, claims, and expenses, including without limitation reimbursement for reasonable attorneys' fees, arising out of or related to (i) his/her breach or alleged breach of these Terms of Use, (ii) failure to comply with his/her obligations under these Terms of Use (iii) use or misuse of, or access to, the Service, or (iv) his/her violation of any applicable law, contract, policy, regulation or other obligation, (v) his/her violation of any person’s data (personal or not) and rights including intellectual property rights, (vi) infringement or misappropriation of Vieno’s IP Right. Vieno reserves the right to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by the User, in which event User will assist and cooperate with Vieno in connection therewith.

 1. WARRANTIES – DISCLAIMERS

  1. THE SERVICE (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY CONTENT) IS PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE” AND IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ANY WARRANTIES IMPLIED BY ANY COURSE OF PERFORMANCE OR USAGE OF TRADE, ALL OF WHICH ARE EXPRESSLY DISCLAIMED.

  2. VIENO AND ITS DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, SUPPLIERS, SPONSORS AND PARTNERS DO NOT WARRANT THAT: (A) THE SERVICE WILL BE SECURE OR AVAILABLE AT ANY PARTICULAR TIME OR LOCATION; (B) THE SERVICE WILL BE WILL BE PROVIDED WITHOUT ANY DELAY, UNINTERUPTED, VIRUS OR ERROR FREE TIMELY AND SECURE (C) DEFECTS OR ERRORS WILL BE CORRECTED; (C) ANY CONTENT OR SOFTWARE AVAILABLE AT OR THROUGH THE SERVICE IS FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS; OR (D) THE TRANSFER OF DATA WILL BE WITOUT DELAYS, ERRORS.

  3. IN ADDITION VIENO DOEAS NOT WARRANT THAT: (Α) THE RESULTS OF USING THE SERVICE WILL MEET USER’S REQUIREMENTS; OR (B) THAT THE SERVICE IS EFFICIENT FOR THE PURPOSE OF USE; (C) ALL USERS INCLUDING ANY AUTHORISED USER WILL USE THE SERVICE PROPERLY AND IN LINE WITH THE TERMS OF USE.

  4. VIENO IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DELAYS, DELIVERY FAILURES OR ANY OTHER LOSS OR DAMAGE RESULTING FOR THE TEANSFER OF DATA OVER COMMUNICATIONS NETWORKS AND FACILITIES, INCLUDING THE INTERNET, WHEREAS USER AKNOWLEDGES THAT THE SERVICE AND ANY DATA UPLOADED BY HIM/HER MAY BE SUBJECT TO LIMITATIONS DELAYS AND OTHER PROBLEMS INHERENT IN THE USE OF SUCH COMMUNICARTIONS.

  5. NO ADVICE OR INFORMATION OBTAINED BY THE SERVICE SHALL CREATE ANY WARRANTY.

 1. LIMITATION OF VIENO’S LIABILITY

  1. IN ADDITION TO ANY PROVISION TO THIS REGARD HEREIN, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT SHALL VIENO (NOR ITS DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, PARTNERS, SUPPLIERS, CONTENT PROVIDERS, LICENSORS OR RESELLERS) BE LIABLE TO THE USER AND ANY THIRD PARTY RELATED TO THE USER, UNDER CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, NEGLIGENCE OR ANY OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY WITH RESPECT TO THE SERVICE (I) FOR ANY LOST PROFITS, DATA LOSS, LOSS OF GOODWILL OR OPPORTUNITY, COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, OR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND WHATSOEVER, OR SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, (II) FOR USER’S RELIANCE ON THE SERVICE (III) FOR ANY MATTER BEYOND ITS OR THEIR REASONABLE CONTROL, EVEN IF VIENO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF ANY OF THE AFOREMENTIONED DAMAGES.

  2. IN ADDITION VIENO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY KIND OF LOSS OR DAMAGE USER MAY SUFFER (A) DUE TO LOSS OR DAMAGE TO ANY OF USER’S DATA OR PERSONAL RECORD AND SUCH LOSS IS ATTRIBUTED TO TECHNICAL ERRORS, DELAYS OR OMISSIONS OF THE TELECOMMUNICATIONS NETWORKS (B) DUE TO MISCONDUCT AND MUSSUSE OF THE SERVICE BY ANY AYTHORISED USER AND/OR ANY THORD PARTY AND OR ANY BREACH OF APPLICABLE LAWS BY ANY SUCH PARTY, (C) DUE TO ANY EVENT, SITUATION, ACTION OR OMISSION FOR WHICH VIENO HAS PROVIDED NO GUARANTIES.

  3. VIENO ASSUMES NO LIABILITY FOR ANY DAMAGE SUFFERED BY THE USER INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA FROM DELAYS. NONDELIVERIES, ERRORS, SYSTEMS DOWN TIME, MISDELIVERIES, NETWORK OR SYSTEM OUTAGES, FILE CORRUPTION, SERVICE INTERRUPTIONS, CAUSED BY THE NEGLIGENCE OF VIENO, USERS OWN ERRORS, AND/OR OMISSIONS.

  4. VIENO BEARS NO RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL TRANSACTIONS AND ACTIONS, OF ANY KIND, BETWEEN THE USER AND BUSINESSES.

 1. DATA AND PRIVACY

  1. User shall own all rights, title and interest in and to the entire User’s Data and shall have sole responsibility for the legality, reliability, integrity, accuracy and quality of their Data.

  2. Vieno will store all application and User data collected and needed for its proper operation, on the device and on the service platform until User delete his/her profile.

  3. Upon cancellation or termination of the Services, part of the User’s data will be deleted such as Name etc. App usage, performance, statistical and general characteristics as age and gender will be kept anonymously as aggregated data. Everything else of the User’s Data will be deleted from Vieno’s records.

  4. User accept that the technical processing and transmission of the Service and the User’s Data may involve (a) transmissions over various networks; (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices and (c) transmission to our third party vendors and hosting partners to provide the necessary hardware, software, networking, storage, and related technology required to operate and maintain the Services.

  5. Vieno will, in providing the Services, comply with its Privacy Policy relating to the privacy and security of the User’s Data

  6. User acknowledge and agree that the personal data may be transferred or stored outside the country in order to carry out the Services under the Terms of Service;

  7. The information and Data that the App collects may be stored locally on User’s Device and may be transmitted to Vieno’s servers in countries of the European Union (“EU”), the United States (“U.S.”), and/or other countries where Vieno, its affiliates or any of their service providers operate. The transmission of information over wireless and wired networks is not inherently secure. Vieno uses many tools to help protect Users’ personal information against unauthorized access and disclosure. However, does not guarantee that User’s personal information or private communications will always remain private when using the App.

  8. User can access and change his/her settings for the App from the options/settings menu on his/her Device. Uninstallation methods vary depending on User’s Device. To uninstall the App, User shall consult his/her Device manual.

 1. INTELLECTUAL PROPERTY RIGTS & PROPRIETARY RIGHTS

  1. Intellectual Property Rights: As between the Parties, Vieno owns and will retain all right, title and interest in and to each of the Services and API specifications and to the source and object code of any software or application (in each case, including but not limited to all software, concepts, methodologies, techniques, models, templates, algorithms, trade secrets, processes, information, materials, source codes and know-how contained therein, all modifications, updates, enhancements and derivative works thereof, all documentation and manuals related thereto and all other aspects of such technology), the name Vieno and/or any derivatives thereof, and any other trademarks and logos which are owned or controlled by Vieno and made available to User through the Services or otherwise hereunder, and all intellectual property and proprietary rights in and to all of the foregoing. As between the Parties, Vieno owns and will retain all right, title and interest in and to its intellectual property, including all software and technologies related thereto, and any modifications, updates, enhancements and derivative works thereof.

 1. SUPPORT

Vieno offers email-based and online support tools. User may access support resources or contact Vieno’s support by email at info@vieno.biz and admin@vieno.biz. Vieno does not make any promises regarding how quickly Vieno will respond to User’s request for support, or that will be able to fix any problems Users may be having. Any suggestions by Vieno regarding use of the Services shall not be construed as a warranty.

 1. ADVERTISEMENTS – THIRD PARTY INFORMATION AND MATERIAL

Vieno has no control over and accept no responsibility for the content of any website, advertisement, or mobile application to which a link from the App exists (unless we are the provider of those linked websites or mobile applications). Such linked websites, advertisements and mobile applications are provided “as is” for your convenience only with no warranty, express or implied, for the information provided within them. Vieno does not provide any endorsement or recommendation of any third party website, advertisement or mobile application to which the App provides a link. The terms and conditions, terms of use and privacy policies of those third party websites, advertisements and mobile applications will apply to User’s use of those websites, advertisements and mobile applications and any orders User make for goods and services via such websites, advertisements and mobile applications. For any queries, concerns or complaints about such third party websites, advertisements, or mobile applications (including, but not limited to, queries, concerns or complaints relating to products, orders for products, faulty products and refunds) Users must direct them to the operator of that third party website or mobile application.

 1. FORCE MAJURE

Vieno shall have no liability to the User under the Terms of Use if it is prevented from or delayed in performing its obligations under the Terms of Use or from carrying on its business, by acts, events, omissions or accidents beyond Vieno reasonable control, including without limitation strikes, failure of a utility service or transport or telecommunications network, act of God, war, riot malicious damage, or default of suppliers or sub-contractors.

 1. NO PARTNERSHIP AGREEMENT

Nothing in this Terms of Use is intended to or shall operate to create a partnership between the parties or authorizes any party to act as agent for the other and neither party shall have the authority to act in the name or on behalf of or otherwise to bind the other in any way.

 1. ENTIRE AGREEMENT – AMENDMENTS

The Terms of Use constitute the full and whole expression of the agreement of the parties and supersede any other agreement, obligation, contract, written or oral between Vieno and the User.

 1. WAIVER

The failure of a Party to exercise any right or remedy under this Agreement or enforce strict performance of any right by virtue of this Agreement shall not be deemed to be a waiver of that right, nor operate to bar the exercise or enforcement of it at any time or times thereafter. If any part of this Agreement by any reason becomes invalid, illegal or unenforceable to any extent, this term will not affect any other provision of this Agreement or any other Agreement.

 1. ASSIGNMENTS

User has no right to assign any right and/or obligation derived from this Agreement to any third party without Vieno’s prior written consent. In case any such assignment takes place contrary to this provision, it is acknowledged and agreed that the User remains the sole liable to Vieno.

 1. NOTIFICATIONS

Any notice or communication (including change of addresses, phone numbers, fax numbers etc) required either by law or pursuant to this Agreement, shall be in writing.

 1. APPLICABLE LAW – JURISDICTION

  1. If any provision of this Agreement, or the application thereof to any person or circumstance, shall be held invalid or unenforceable under any applicable law, such invalidity or unenforceability shall not affect any other provision of this Agreement that can be given effect without the invalid or unenforceable provision, or the application of such provision to other persons or circumstances, and, to this end, the provisions hereof are severable.

  2. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the Greek Laws and each party hereby irrevocably submits to the jurisdiction of the Courts of Athens.

By Genji Business and Tech PC